đoàn thanh niên - hội sinh viên

trường đại học sài gòn

CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI ĐH SÀI GÒN SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT CƠ SỞ

|

Hội nghị học tập chuyên đề

Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong,

gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

cho cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Sài Gòn

Năm học 2018 – 2019 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TĐTN-BTG ngày 08/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Sài Gòn năm 2018, trong đó xác định nội dung và phương pháp học tập các chuyên đề cho cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên trường trong năm học 2018 – 2019.

Đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, lối sống văn hóa trong cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Sài Gòn. Vào ngày 25/9/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề “Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vời sự xuất hiện của báo cáo viên là đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành Ủy.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội các cấp đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những nội dung báo cáo từ đồng chi Đoàn Hùng Vũ Hưng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

image002

image004

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng đã có những trao đổi 

gắn với việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn

image006

Các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội cũng đã mạnh dạn trao đổi những ý kiến với hội nghị

Ảnh: Thành Tâm

Tin: Ái Thy


Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm

PhanMemQuanLyHoatDongDoanHoi