đoàn thanh niên - hội sinh viên

trường đại học sài gòn

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ ĐOÀN NK XI (2017 – 2022)

|

HỘI NGHỊ

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X

và Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI -

Triển khai Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

Thực hiện kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, thực hiện thông báo số 508-TB/TĐTN-BTC ngày 12/10/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

Vào lúc 07g30 ngày 28/10/2018 tại Hội trường cơ sở 3,
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn
TP. Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI và triển khai Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI (2017 – 2022) cho 100 cán bộ Đoàn – Hội chú chốt.

Tại Hội nghị đồng chí Doãn Trường Quang – UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn và đồng chí Trần Ngọc Tuấn – Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn đã điểm qua một số nét tiêu biểu trong nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và lưu ý việc thực hiện Điều lệ Đoàn mới cho các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt tham dự Hội nghị nắm và triển khai thực hiện trong năm học.

Sau đây là hình ảnh tại hội nghị:

image004

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn – Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn và phần báo cáo nội dung

Triển khai Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

image002

Đồng chí Doãn Trường Quang – UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn

trong phần báo cáo nội dung Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

image006

Các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt quan tâm, lắng nghe phần trình bày của báo cáo viên

image008

Các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt làm bài kiểm tra sau Hội nghị

 

Ảnh: Thành Tâm

Tin: Thanh Chúc

 


Tìm kiếm

PhanMemQuanLyHoatDongDoanHoi