đoàn thanh niên - hội sinh viên

trường đại học sài gòn

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Bộ nhận diện "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 2023

|

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Bộ nhận diện "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 2023

  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 9 đến11-12-2018 với tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, của gần 700 đại biểu đã thành công tốt đẹp.

636802204956741616

   Tại Đại hội, Phong trào Sinh viên 5 tốt một lần nữa được khẳng định tầm quan trọng, những thành công trong nhiệm kỳ cũ và hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

     Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Đ/c Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX cũng đã khẳng định "Chúng ta vui mừng và tự hào khi phong trào lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên [...] Từ thực tiễn phong trào, nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương; nhiều sinh viên đã được vinh dự kết nạp Đảng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế." 

image005

     Trong phát biểu tại Đại hội,  Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng nêu rõ quan điểm "Tôi tán thành cao việc tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên nhằm góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên."

image004

    Đại hội cũng đã đề ra phương hướng triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 với những mục tiêu về chỉ tiêu nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền và triển khai phong trào, các giải pháp tạo môi trường, động lực cho sinh viên.

    Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X vào ngày 07/4/2019, Trung ương Hội cũng đã ban hành tài liệu học tập nghị quyết, bài giảng về việc triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong giai đoạn 2018 - 2023 và bộ nhận diện danh hiệu. 

    Bộ nhận diện danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" được thực hiện dưới dạng Infographic với những hình ảnh sinh động, gần gũi, dễ hiểu, các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng giải pháp tạo môi trường, động lực thể hiện cô động.

image007

image009

image011

image013

image015

image017

 

 


Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm

PhanMemQuanLyHoatDongDoanHoi